top of page

Ready

 

to

 

Advance

 

?

"All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work."

2 Timothy 3:16-17

Current Students

TESTIMONIALS

"Silk Road School of Theology-д суралцахад итгэгч ахан дүүстэйгээ нэг хамт олон болж суралцах маш их ёрөөлтэй байдаг. Бас багш маань эх хэл дээр хичээлүүдээ явуулдаг нь бас маш их тус болдог"

"Бурханы талаар эмх цэгцтэй сурах нь Түүнийг үгийг мөн Есүсийн талаар илүү өргөн хүрээнд олон талаас нь олж харахад тусалсан"

"Amazing team and amazing education"

"Энэ хичээлд сууснаар маш олон зүйл сурсан. Өөрийн итгэж буй Бурханаа улам ихээр таньж мэдэхээс гадна Бурханы зорилго хэрхэн хэрэгжиж буйг түүхэн байдлаар нь олж мэдсэн"

"4 улирал библийн хичээлд сууснаар Бурханыг, Бурханы хайрыг илүү дотно мэдэрч , хувь хүн талаасаа өөртөө маш их өөрчлөлтийг хийж чадсан, үнэгийг харах нүдийг нээж өгсөн . Би багшдаа, сургуульдаа маш их талархаж явдаг"

"I personally liked the class a lot. The teacher prepared the class materials well. His lectures were interesting and inspiring along with his real-life illustrations. Group discussions were very engaging. By studying all books of the Bible, I learned to interpret the Bible both in a historical and cultural context"

bottom of page